Δημοσιεύσεις

Αρχική σελίδα / Βιογραφικό / Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. C. Kosmidis, K. Sapalidis, A. Tsakalidis, S. Atmatzidis, N. Michalopoulos, G. Koimtzis, G. Karayannopoulou, S. Lypiridou, N. Varsamis, G. Kouklakis, S. Baka, P. Zarogoulidis, I. Kesisoglou.
  Management of low rectal gastrointestinal stromal tumor with neoadjuvant therapy and transanal excision: a rare case report and review of the literature. . Int J Gen Med 2019; 12: 121 – 124.
 2. C. Kosmidis, G. Koimtzis, G. Pantos, S. Atmatzidis, E. Pavlidis, M. Kosmidou, C. Efthimiadis, G. Anthimidis, N. Varsamis, E. Georgakoudi, A. Tsakalidis, I. Koskinas, A. Paraschou, K. Tsopouridou, N. Tteralli, T. Koletsa, K. Zarampouka, I. Kesisoglou, K. Sapalidis, P. Zarogoulidis.
  Gene therapy for Hepatocellular Carcinoma: an Update. J Biomed 2019; 4: 7-13.
 3. C. Kosmidis, N. Varsamis, G. Anthimidis, S. Baka, D. Valoukas, T. Koletsa, K. Zarampouka, G. Koimtzis, E. Georgakoudi, P. Zarogoulidis, C. Efthymiadis.
  Primary hepatocellular carcinoma in a patient with history of treated breast cancer: a case report with challenging diagnosis and treatment. Int J Gen Med 2018; 11: 399-403.
 4. G. D. Koimtzis, K. Sapalidis, T. Koletsa, E. Pavlidis, C. N. Koulouris, N. Varsamis, S. Atmatzidis, I. Passos, K. T Zarampouka, E. Georgakoudi, A. S. Karkala, K. Panagiotou, I. Kesisoglou, C. S. Kosmidis.
  Massive Endoluminal Bleeding from the Invaginated Appendiceal Stump after Appendectomy; a Unique Case of Gastrointestinal Bleeding. ProClinS Surgery and Procedures 2018; 1(1): 1-5.
 5. C. S. Kosmidis, G. D. Koimtzis, G. Anthimidis, N. Varsamis, S. Atmatzidis, I. S. Koskinas, T. Koletsa, K. Zarampouka, E. Georgakoudi, S. Baka, C. Efthimiadis, M. S. Kosmidou, G. Kouklakis.
  Endoscopically Assisted Laparoscopic Gastric Resection for Benign and Malignant Lesions: A Report of Two Cases. Am J Case Rep 2018; 19: 884-890.
 6. C. Kosmidis, K. Sapalidis, T. Koletsa, M. Kosmidou, C. Efthimiadis, G. Anthimidis, N. Varsamis, N. Michalopoulos, C. Koulouris, S. Atmatzidis, L. Liavas, T.-M. Strati, G. Koimtzis, A. Tsakalidis, S. Mantalovas, K. Zarampouka, M. Florou, D. E. Giannakidis, E. Georgakoudi, S. Baka, P. Zarogoulidis, Y.-G. Man, I. Kesisoglou.
  Interferon-γ and Colorectal Cancer: an up-to date. J Cancer 2018; 9(2): 232-238.
 7. C. Kosmidis, S. Baka, K. Sapalidis, N. Mixalopoulos, S. Atmatzidis, H. Koulouris, G. Anthimidis, N Varsamis, P. Zarogoulidis, Yan-Gao Man, El. Georgakoudi, S. Mantalovas, G. Koimtzis, Al. Tsakalidis, Is. Kesisoglou
  Melanoma from Molecular Pathways to Clinical Treatment: An Up to Date Review. J Biomed 2017; 2(2):94-100.
 8. C. Kosmidis, C. Efthimiadis, D. Chourmouzi, Ar. Ioannidis, N. Varsamis, El. Georgakoudi, G. Anthimidis.
  Laparoscopic excision of large, solitary non-parasitic hepatic cysts: A report of two cases. HPB 2016; 18:e286 (Supplement 1).
 9. C. Kosmidis, G. Anthimidis, N. Varsamis, F. Makedou, El. Georgakoudi, C. Efthimiadis.
  Episode of Familial Mediterranean Fever-Related Peritonitis in the Second Trimester of Pregnancy Followed by Acute Cholecystitis: Dilemmas and Pitfalls. American Journal of Case Reports 2016; 17:115-119.
 10. G. Anthimidis, N. Varsamis, El. Georgakoudi, Ep. Fahantidis, K. Ioannidis, G. Basdanis
  State of the Art Hemorrhoidal Stapler Using a Modified Technique: A Step towards the Goals of Implement. Surgical Science 2015; 6: 483-488.
 11. P. Ypsilantis, V. Didilis, S. Eleftheriadis, M. Lambropoulou, N. Varsamis, C. Simopoulos.
  Early hemodynamic effects after extended liver radiofrequency ablation. Journal of  Surgical Research 2015; 195: 1-7.
 12. N. Varsamis, T. Tavlaridis, E. Lostoridis, E. Tziastoudi, N. Salveridis, C. Chatzipurgani, C. Pouggouras, A. Pakataridis, C. Christodoulidids.
  Myxoma of the small intestine complicated by ileo-ileal intussusception: Report of an extremely rare case. International Journal of Surgery Case Reports 2013; 4(7): 609 – 612.
 13. Ef. Lostoridis, K. Gkagkalidis, N. Varsamis, N. Salveridis, G. Karageorgiou, S. Kampantais, P. Tourountzi, K. Pouggouras.
  Pneumoscrotum as complication of blunt thoracic trauma: a case report. Case Reports in Surgery, vol. 2013, Article ID 392869, 4 pages doi:10.1155/2013/392869.
 14. Ef. Lostoridis, N. Salveridis, K. Theodosiou, N. Varsamis, G. Karageorgiou, Ath. Mekakas, K. Manafis, K. Pougouras.
  Sister Mary Joseph’s Nodule: a review of three cases. World Journal of Surgery 2011; 35 (Supplement 1): S53.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 1. Τζιαστούδη Ε., Παπαδοπούλου Σ., Τσουλτσίδου Σ., Βαρσάμης Ν., Πούγγουρας Κ., Λοστορίδης Ε., Γαλεντέρης Δ., Χατζηνικολάου Φ., Μανάφης Κ.
  Γυναίκα ασθενής με EGIST: Αναφορά ενδιαφέρουσας περίπτωσης και σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 2013; 27 (1-3): 53-60.
 2. Varsamis, C. Pouggouras, T. Tavlaridis, S. Tsentemeidis, K. Manafis, At. Pakataridis, C. Christodoulidids.
  Epidermoid splenic cyst: report of a rare case. Surgical Chronicles 2013; 18(1): 43 – 45.
 3. Varsamis, A. Theodosiou, G. Voulalas, H. Papadopoulou, A. Pakataridis, K. Manafis, K. Christodoulidis.
  Caecocolic Intussusception Involving Calcified Mucocele of the Appendix: Case report. Hellenic Journal of Surgery 2010; 82(4): 252 – 256.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Varsamis, K. Pouggouras, N. Salveridis, A. Theodosiou, E. Lostoridis, G. Karageorgiou, A. Mekakas, K. Christodoulidis.
  Appendiceal Intussusception, Current Concepts in Colonic Disorders (2012), Godfrey Lule (Ed.), ISBN: 978-953-307-957-8, InTech.

Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/appendiceal-intussusception